Norger Markten

Stichting Norgermarkt Concours

De Norger Markten

In de “Encyclopedie Drenthe Online” staat de Norgermarkt als volgt omschreven: Jaarmarkt waarvan 1576 als het officiële jaar van ontstaan wordt aangehouden. Aannemelijk is echter dat de markt al veel ouder is. De Norgermarkt werd vroeger, evenals heden ten dage nog steeds,  door de plaatselijke Boermarke(n) georganiseerd. Het hoogtepunt van de markten lag rond 1850 toen vele duizenden dieren, soms meer dan 9000 stuks, waarvan alleen al meer dan 6000 paarden, ter markt werden aangevoerd. Sinds 1709 was de eerste dinsdag in september de marktdag. Vervolgens zijn de meimarkt, en de juli- en april markt er aan toegevoegd. In 1912 is er tevens een vijfde markt in de maand oktober aan toe gevoegd, deze markt is wegens te geringe belangstelling echter in 1925 al weer opgeheven. De tot 2008 gehouden markten werden gehouden op vaste data, te weten de voorlaatste woensdag in april, 24 mei, de laatste dinsdag in juli en de eerste dinsdag in september. Gezamenlijk met de paardenmarkt wordt al heel lang een warenmarkt gehouden, tevens was er op de kerkbrink in september en mei een kermis.

Door veranderingen op en rond de boerderij is de belangstelling en de aanvoer op de markten geleidelijk afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 2009 een andere opzet is gekozen voor de markten. Om het aantal bezoekers te verhogen is gekozen om de markt in mei te verplaatsen naar de laatste zaterdag in mei en de markt in september te laten vervallen. De markten in april en juli blijven voortaan op de vaste dagen gehandhaafd, te weten de voorlaatste woensdag in april en de laatste dinsdag in juli. Tijdens de markten in mei en juli zal er op de kerkbrink in het centrum van het dorp een kermis worden georganiseerd.

Norgermarkt

Norger Markt in 2019:

Juli (zaterdag 27 juli); vanaf 7.00 uur paarden en ponymarkt. Vanaf 8.30 uur warenmarkt, rommel- en vlooienmarkt.